Voorstellingen Stichting Sanatolia

Het doel van Sanatolia hierbij is om de in Nederland woonachtigen, jong en oud, te informeren door middel van gebruikmaking van kunst en cultuur. Door gebruik te maken van kunst en creativiteit, poogt Sanatolia niet alleen om geïnteresseerden kennis te laten maken met de Turkse cultuur, maar ook om een creatieve bezigheid te creëren, ze uit te dagen om zich te ontwikkelen, actief te participeren in de maatschappij en sociaal en maatschappelijk verantwoord te zijn.

Kunst en kennis zijn wapens tegen onwetendheid. Om onwetendheid voor te zijn en de Turkse cultuur recht te doen, poogt Sanatolia een karakter neer te zetten die controle heeft over de Turkse taal, normen en waarden, veranderende maatschappij en wetenschap. Dit gebeurt door kunst (toneel, muziek en dans) te gebruiken als doel en hier op verscheidene manieren op in te spelen. Zo wordt bijvoorbeeld gedebatteerd over cultuurkwesties, worden geïnteresseerden uitgedaagd om ‘’out of the box’’ te denken, creatieve oplossingen te bedenken en dit te kunnen vertalen naar de praktijk.

Wilt u graag sponsor worden, maar er wel eerst meer informatie over hebben?

Bel of kom gerust eens langs, zodat u kunst persoonlijk kunt ervaren, informatieverstrekking voor sponsoring en de gelegenheid kunt krijgen voor het stellen van vragen. Stap eens binnen voor een lekkere kopje Turkse thee en wees voorbereid op de kleurrijke karakter van de stichting.

Jaarlijks worden er in Stichting Sanatolia verscheidene voorstellingen gegeven. Toneelspelers van verschillende leeftijdsgroepen die toneelvoorstellingen met maatschappelijke boodschappen neerzetten, de verschillende muziekgroepen en zangkoor die menige laten genieten van Oostelijk muziek en zang en de dansgroep die door middel van volksdansen zorgen voor spectaculaire optredens. Op die manier poogt Sanatolia om mensen van verschillende achtergronden bijeen te brengen onder het dak van kunst.

Om dit doel te kunnen realiseren, werkt stichting Sanatolia met sponsoren. Bent u na het lezen van dit stuk geïnteresseerd?