SPONSORS

[logo-carousel id=default]

Steun ons als sponsor

De voordelen van Sponsors van Sanatolia

Steun ons

Incidentele giften

Uw gift kan aftrekbaar zijn van de belasting!
Stichting Sanatolia is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan Stichting Sanatolia van de inkomstenbelasting aftrekbaar kunnen zijn. Denkt u erover ons een bedrag te schenken van meer dan ongeveer € 50,-, dan is het al verstandig om even naar de regels hierover op de website van de Belastingdienst te kijken. Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet in werking getreden die het voor particulieren en bedrijven nog interessanter heeft gemaakt om een schenking te doen aan een culturele instelling of ander goed doel. Zo is een gift nu bijvoorbeeld niet 100% aftrekbaar, maar 125%! Binnen de grenzen van de drempel en het maximumbedrag dan uiteraard, daar kunt u hier meer over lezen. Ook kunt u de Geefwijzer raadplegen van overheidsinitiatief Daar Geef Je Om door op bovenstaande banner te klikken.

Denkt u in ieder geval hieraan:
• U moet met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aan kunnen tonen dat u de gift(en) hebt gedaan.
• Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
•U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

U kunt een donatie doen aan Stichting Sanatolia door een bedrag over te maken naar onze

bankrekening:

Stichting Sanatolia NL29INGB0006634589

Onder vermelding van: “Donatie”, uw naam en eventueel uw e-mailadres en/of telefoonnummer.

Want wij willen u natuurlijk wel graag persoonlijk kunnen bedanken!

Structurele giften

Als theater zijn wij natuurlijk zeer blij met structurele giften, omdat dat ons in staat stelt de giftbedragen mee te nemen in onze begrotingen.

Voorwaarden voor volledige giftenaftrek:
• u moet de schenking (gift) bij een notaris laten vastleggen;
• u doet de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker;
• u doet deze schenkingen minimaal vijf jaar achter elkaar;
• er staat geen tegenprestatie tegenover de schenking;
• u doet jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting en geeft uw schenking op als periodieke gift.

Meer informatie over de belastingvoordelen bij structurele giften kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.
Legaten

Als u Stichting Sanatolia een warm hart toedraagt en bij wilt dragen aan het behoud van Stichting Sanatolia voor volgende generaties, kunt u er ook voor kiezen Stichting Sanatolia in uw testament te laten opnemen. Een legaat houdt in dat u een bepaald bedrag in geld of een goed (zoals een huis of een stuk grond, een aandelenportefeuille of een waardevol schilderij) nalaat aan een instelling. In uw testament kunt u precies omschrijven welk deel van uw erfenis voor welke culturele instelling bestemd is.
Het toepassen van één van deze mogelijkheden om Stichting Sanatolia te steunen is maatwerk en is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van wat u precies voor ogen heeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Sanatolia of met uw belastingadviseur.

 

seovyo-test1  Seo hizmeti -   SEO VYO   www.seovyo.com

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account